Om konsten att sova utan att vaggas till söms.

Mer njutbar segling i våra hemmavatten!
På bilden ser vi tydligt skillnaden i vindförhållanden.