I väntan på ett gränserna öppnas

Minnen, härliga minnen!