I väntan på ett gränserna öppnas

Här ger oss Meltemivinden bra fart!