Paus i kommersen

En i det närmaste salig coskipper!