Praktiska detaljer

The Skipper himself

Påmönstring och planering

Seglingsveckan är från lördag till lördag, eftersom båten städas varje lördag förmiddag, är det lämpligt att mönstra på efter kl. 13.00, i normala fall avseglar vi inte förrän tidigt på söndagsmorgonen.
Efter påmönstring, välkomstdrink och säkerhetsgenomgång av båten brukar vi planera veckans seglingsrutt, matinköp och andra praktiska detaljer.
Angående mat, med andra ord frukost och lunch, handlar vi det mest nödvändiga innan avfärd.
Deltagarna brukar lägga pengar i en gemensam kassa som vi använder till att fylla på matförrådet under veckan, ur denna kassa tar vi också medel till diesel.

Skepparens medhjälpare

Som deltagare under mina seglingsveckor behöver Du inte ha några seglingserfarenheter, det ställs inga krav på seglingskompetens, däremot är det en fördel om någon i gruppen inte är alldeles oerfaren, eftersom jag behöver en coskipper.
Denna coskipper är skepparens medhjälpare, som bland annat kastar iland tampar när vi lägger till, hjälper till att hissa segel, kolla instrumenten mm.

Eftersom båten i normala fall städas ur och görs iordning varje lördag förmiddag, innebär det att vi återvänder till hemmahamnen fredag eftermiddag/kväll, och att alla deltagare lämnar båten efter frukost på lördagsmorgonen, senast 09.00.

VÄLKOMMEN!
Med vänlig hälsning
Göran Thybäck


Hör gärna av dig med frågor och funderingar, jag nås på telefon;
076-7925577 eller epost;goranthyback@gmail.com