Pris, kostnader och avtal

Denna information gäller inte för 2022!

Även om jag borde höja priset med en eller fler tusenlappar ligger jag kvar på den relativt låga kostnaden på 5700 sv.kr. per person och seglingsvecka.

Inför varje seglingsvecka brukar jag bunkra upp i båten med det mest nödvändiga för frukost och lunch för en eller två dagar, men fortsättningsvis delar mina seglande vänner på dessa matkostnader.
Vanligtvis äter vi middag på en mysig restaurang när solen försvunnit bakom horisonten, middagen betalar deltagarna själva.

Resevillkor för seglingsvecka.

 

Angiven summa (boknings/anmälningsavgift på 1500 sv.kr) betalas in på bankgiro 5949-7073, när betalningen är på mitt konto är du garanterad en plats på båten, slutbetalning sker senast en vecka innan vi kastar loss. 

Egen försäkring och resegaranti


Eftersom mina seglingsresor omfattas av resegarantilagen när jag ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet, är Dina pengar skyddade om resan blir avbruten eller inställd vilket innebär att ersättning kan betalas ur resegarantin.
Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring gärna Kammarkollegiet för mer information: 08.7000800.

Avbeställning

 

Avbeställning ska ske skriftligen omedelbart då hinder för resa uppkommer. Vid avbokning återbetalas inte bokningsavgiften. Om avbeställningen sker mindre än 60 dagar innan avresa men mer är 30 erlägges en kostnad av 50% av seglingens pris. Sker avbeställningen mindre än 30 dagar före avresa erlägges hela kostnaden för seglingen och slutbetalningen måste göras omedelbart.

 Båten är försäkrad men du måste ha en reseförsäkring. Reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd kan du teckna genom Europeiska försäkringar i samband med att du bokar seglingen.
Observera att avbeställningsskyddet måste tecknas och betalas inom två dagar efter det att bokningsavgiften ska vara betald.
 För 6% av kursens pris får du rätt att avboka vid sjukdom, men även vid annan plötslig och oförutsedd händelse som gör att du inte kan delta. 

 

Om Du har en hemförsäkring i exempelvis Länsförsäkringar, kan du köpa ett mer omfattande reseskydd än det som ingår i hemförsäkringen. Försäkringen gäller i hela världen och innehåller följande;

 

 • Avbeställningsskydd
  Om du på grund av akut sjukdom inte kommer iväg på resan
 • Ersättningsresa
  Om du blir akut sjuk under mer än halva antalet resdagar
 • Försening
  Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid
 • Resestartskydd
  Om du missar avgången, exempelvis på grund av trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare

 

Skeppare förhindrad

 

Skulle jag i egenskap av skeppare vara förhindrad att vara med aktuell vecka, söker jag efter en annan skeppare som kan ersätta mig, skulle detta problem dyka upp dagarna före avgång, och det inte finns någon skeppare att tillgå, är det möjligt att använda båten som ”hotell” den aktuella veckan, tills dess det dyker upp en ledig skeppare.

Inställande av resa mm

 

Om resan skulle bli inställd på grund av faktorer som jag inte råder över sker full återbetalning för seglingen till deltagarna. Dock ersätts inte kostnader för flygbiljetter, passkostnader, utrustning inför resan mm.

 VIND OCH VÄDERFÖRHÅLLANDEN SOM BEGRÄNSAR SEGLINGSVECKA SAMT KOSTNADER I SAMBAND MED INSSTÄLLD FÄRJETRAFIK

Tilläggas bör att det under vissa sällsynta omständigheter kan vara omöjligt att lämna hamnen om vind- och väderförhållanden ej tillåter, huruvida det är möjligt eller omöjligt att lämna hamnen avgör Skepparen.
I den mån som vind- och väderförhållanden innebär att exempelvis färjetrafiken ställs in, och det drabbar mina seglande vänner som är på väg till eller ifrån seglingsvecka, står deltagaren för eventuella oförutsedda extrautgifter.

 

Ansvarsbegränsning

I egenskap av arrangör och skeppare följer ansvaret och rätten att besluta om att stanna i hamn om det skulle bli nödvändigt på grund av väder eller andra faktorer. Jag äger också rätt att be deltagare avbryta seglingen som sista åtgärd om deltagarens hälsa eller andra omständigheter innebär en säkerhetsrisk eller omfattande begränsningar för övriga deltagare.
I detta fall återbetalas inget av kostnaden för seglingen. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv.